Gia sư môn Hóa

Home » HÓA HỌC CẤP 2 » Hóa học lớp 9 » Cùng gia sư học hóa lớp 9

Cùng gia sư học hóa lớp 9

Advertisements

Các em học sinh thân mến, lên lớp 9 có nghĩa là các em cũng đã làm quen với môn Hóa được 1 năm, cũng có nghĩa là lượng kiến thức bây giờ sẽ nhiều hơn, khó hơn, đòi hỏi các em phải tâp trung học ngay từ đầu. Hôm nay các em học sinh hãy cùng gia sư Hóa lớp 9 ôn tập lại kiến thức hóa học  về hợp chất vô cơ cụ thể là về Oxit để thêm nhớ và có thể vận dụng vào giải bài tập Hóa một cách dễ dàng hơn.

cung-gia-su-hoc-Hoa-lop-9

Oxit (R2O, RaOb): Căn cứ vào tính chất hoá học người ta phân loại như sau:

1. Oxit bazơ: (Thông thường là oxit của kim loại, tương ứng với một bazơ)

a. Tác dụng với nước: Tạo thành bazơtan (hay là bazơ kiềm)

*Lưu ý: Tính chất chỉ đúng đối với những oxit bazơ sau: Li2O, K2O, Na2O, BaO, CaO. Còn những oxit khác thì không xảy ra.

   VD:   CaO + H2O —> Ca(OH)2      hay  K2O + H2O—> 2KOH

           Còn như phản ứng    MgO + H2O—> Không xảy ra.

b. Tác dụng với Oxit axit

Một số Oxit bazơ phản ứng với Oxit axit tạo thành muối.      VD:    BaO + CO2 —> BaCO­3      hay  CaO + SO2 —> CaSO­3

  *Lưu ý: Tính chất này đúng khi một trong hai oxit phải có một oxit mạnh (oxit bazơ mạnh hay oxit axit mạnh tương ứng)

c. Tác dụng với axit: Tạo thành muối và nước

VD: Al2O3 + 3H2SO4(loãng)—> Al2(SO4)3 + 3H2O

      *Lưu ý: Fe3O4 khi tác dụng với axit HCl, H2SO4 loãng tạo thành 2 muối:

          Fe3O + 4H2SO4 loãng —> FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

       hay Fe3O4 + 8HCl —>  FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

2. Oxit axit:  (thông thường là oxit của phi kim, tương ứng với một axit)

a. Tác dụng với nước: tạo thành axit tương ứng.

*Lưu ý: Phản ứng này chỉ đúng với những oxit axit nào mà khi phản ứng với nước thì tạo thành axit tương ứng như: SO2, SO3, P2O5, N2O5, CO2, NO2….

          VD:       N2O5 + H2O —> 2HNO3  hay P2O5 + 3H2O —> 2H3PO4

b. Tác dụng với oxit bazơ: tạo thành muối (như tính chất b oxitbazơ ở trên)

c. Tác dụng với dung dịch bazơ: tạo thành muối và nước.

VD:     2NaOH + SO3 —> Na2SO4 + H2O 

* Lưu ý: Oxit axit CO2, SO2 khi tác dụng với dung dịch bazơ thì trước hết tạo ra muối trung hoà và nước. Sau đó nếu còn dư CO2 (hay SO2) thì nó tác dụng với muối trung hoà và nước tạo ra muối axit.

   VD: CO2 tác dụng với dung dịch NaOH

                   2NaOH + CO2 —> Na2CO3 + H2O           (1)

          Nếu dư CO2 thì xảy ra phản ứng sau:

                   NaOH + H2O + CO2 —> 2NaHCO3          (2)

3. Oxit lưỡng tính: chúng ta thường gặp các oxit lưỡng tính sau: BeO, ZnO, Al2O3, Cr2O3. ( là những oxit phản ứng được với cả axit và bazơ nhưng không phản ứng với nước)

a. Tác dụng với axit: Tạo thành muối và nước

VD: ZnO + H2SO4 —> ZnSO4 + H2O hay Al2O3 + 6HCl —> 2AlCl3 + 3H2O

b. Tác dụng với dung dịch bazơ: Tạo thành muối và nước.

VD: ZnO + 2NaOH —> Na2ZnO2 + H2O

 hay Al2O3 + 2NaOH —> 2NaAlO2 + H2O

4. Oxit trung tính: (Không tham gia phản ứng với nước, axit, bazơ  mà chỉ tham gia vào phản ứng oxi hoá- khử) thường gặp NO, CO, N2O …

   VD:      2NO + O2 —> 2NO2    hay 3CO + Fe2O3 —> 2Fe + 3CO2

Trên đây là những kiến thức Hóa học về Oxit cơ bản nhất đã được hệ thống lại, hy vọng sẽ giúp ích cho các em học sinh trong việc học tập môn Hóa. Gia sư hà nội chúc các em ngày càng đam mê, yêu thích môn Hóa hơn  và đạt được nhiều thành công với môn học này.

Nguồn: Gia su tai nha

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: